Психологічний клімат педагогічного колективу. Результати дослідження

Психологічний клімат педагогічного колективу є однією з важливих умов задоволеності працею педагогів.  Сприятливий психологічний клімат підвищує працездатність людей, стимулює до активності, поліпшує настрій і самопочуття. Несприятливий клімат знижує активність, самопочуття, може призводити до конфліктних ситуацій.
Сприятливий клімат має наступні ознаки: довіра членів колективу одне до одного; вільне висловлення думки; відсутність тиску керівника на підлеглих; достатня поінформованість членів колективу про свій задачі та поточний стан справ; високий ступінь включеності, емоційності, взаємодопомоги; прийняття відповідальності за стан справ кожним членом колективу; доброзичлива і ділова критика; задоволеність основних потреб членів колективу.

Метою дослідження стало вивчення особливостей психологічного клімату в закладі.
 Програма дослідження містить:
-         Визначення рівня групової згуртованості
-         Визначення рівня задоволеності педагогічними працівниками умовами праці
-         Оцінка психологічної атмосфери в колективі
В дослідженні використано методики:
1. «Визначення індексу групової згуртованості» Сішор К.Е.
2. «Методика визначення інтегральної задоволеності працею» Батаршев А.В.
3. «Оцінка психологічної атмосфери в колективі» Фідпер А.Ф.
Дослідження проводилось з 13 по 30 листопада 2017 року. Форма проведення – анонімна. Опитування проводилось в 2 етапи:
1) заповнення опитувальників в google - формі на блозі практичного психолога  (респондентами стали 34 учасники); 2) заповнення паперових бланків опитувальників (респондентами, які не мали змоги виконати опитування в  google формі, стали  58 учасників).
       Висновки.  Переважаюча більшість респондентів дослідження має високий інтерес до роботи. В педагогічному колективі закладу має місце не одностайна думка щодо психологічної атмосфери в колективі та щодо рівня згуртованості колективу. Загальний середній рівень психологічної атмосфери в колективі – середній. Проте 29,3% респондентів вважають, що стосунки у колективі гірші, ніж у інших колективах. Загальний середній бал задоволеності працею  - середній. Однак  21,7% членів колективу мають низьку задоволеність умовами праці, 23,9% мають низьку задоволеність стосунками з керівництвом.
Рекомендації
        1.     Керівнику закладу :
1.1 Формувати в педагогічному колективі атмосферу взаємоповаги, тактовного і витриманого спілкування між колегами, між керівництвом і підлеглими.
1.2 Удосконалювати умови праці членів педагогічного колективу.
1.3 Організовувати спільні заходи, спільне дозвілля членів педагогічного колективу.
1.4 Знаходити з підлеглими спільну мову, цікавитись їх проблемами.
1.5 Керуватися справедливими універсальними вимогами до учасників  навчально – виховного процесу.
1.6 Достатньо інформувати членів педагогічного колективу про стан справ, завдання, терміни виконання тощо.           
2.     Практичному психологу:
2.1 Створювати умови для підтримки психічного здоров’я педагогів,  ознайомлювати зі способами боротьби зі стресовими ситуаціями, способами психічної саморегуляції, релаксаційними техніками тощо.
2.2 Діагностувати синдром емоційного вигорання у педагогів та поінформувати їх щодо прийомів уникнення професійного виснаження.
2.3 Надавати систематичну допомогу вчителям щодо саморегуляції психічних процесів.
2.4 Проводити заняття з елементами тренінгу з метою розвитку психологічної культури педагогів.
3.     Членам педагогічного колективу:
3.1 У розв’язанні конфліктних ситуацій між членами колективу прагнути до  ефективних способів подолання конфлікту: компромісу, співпраці.
3.2 Звертатись до соціально – психологічної служби у разі виникнення труднощів з подоланням стресової ситуації.
3.3 Прагнути до атмосфери тактовного безконфліктного толерантного спілкування та  взаємоповаги. 
  Для більш детального ознайомлення з аналізом результатів дослідження слід звертатись до практичного психолога Нікітіної М.Б.

Немає коментарів:

Дописати коментар